Klub SM Vrútky pri SZSM
Náš klub vznikol 23.09.1997, jeho prvým predsedom bol Ing. Dušan Ertl.
Členovia klubu sa pravidelne stretávali vo Vrútkach, na spoločných grilovačkách, vianočných posedeniach, športových hrách a rekondičných pobytoch.
V r. 1999 predsedníctvo prebral, dnes už nebohý pán Ján Žubor. Aj pod jeho vedením klub napredoval a aj spoločné chvíle na stretnutiach i rekondičných pobytoch boli plné vzrušenia, pohody a oddychu. Zúčastňovali sa aj akcii, ktoré usporiadal SZSM, ktorého súčasťou je aj ďalších 23 klubov po celom Slovensku.
V r.2009 sa predsedníctva ujala Ing. Zuzana Valocká, v r. 2011 p. Ján Lacko.
Od roku 2012 je predsedom p. Emília Hoštáková. Klub sa stretával každý mesiac v klube Úsmev, kde nám vyšla v ústrety jeho predsedníčka p. Sumková Eva.
Chodili sme na rekondičné pobyty, stretávali sme sa na guláši, športových dňoch, vianočných posedeniach, zúčastnili sme sa aj Abilympiády s úspešným umiestnením. Od r. 2015 sa zdravotný stav predsedníčky zhoršil, tak sme sa začali stretávať len na väčších akciách klubu. Zostali sme klubom SZSM, ale len ako klub bez poberania 2%.

Fotografie

vianočné posedenie 12.2015.JPGAbi.-6.2016.jpgRP 11.2012.JPG

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.