Prezident SZSM:
Jarmila Fajnorová       tel.č. 057 - 44 93 113, 0918 636 623, 0903 466 514

Viceprezident SZSM:
Helena Bottková         tel.č. 0903 204 902

Hospodár SZSM:
Ing. Vlasta Krchniaková

Výkonná rada
Katarína Pisečná
Veronika Frndová
Valéria Sivuličová
Mária Šumerajová
Janka Košuthová
Baáta Kuracinová

Revízna komisia SZSM:
Peter Zeman
Ing. Ján Putera
Marta Sedláková

Čestný prezident SZSM:
Prof. MUDr. Pavel Traubner PhD.

Čestný člen SZSM:
MUDr. Ľubica Procházková CSc.
MUDr. Branislav Brežný
Zuzana Špačinská

Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.