Vytlačiť
Návštevy: 7821

Prezident SZSM:
Jarmila Fajnorová    tel.č.  0918 636 623

Viceprezident SZSM:
Helena Bottková      tel.č.  0903 204 902

Manažér pre styk s verejnosťou:
Beáta Kuracinová     tel.č.  0908 575 166 

Účtovník SZSM:
Ing. Jana Čačková

Výkonná rada
Jarmila Fajnorová
Helena Bottková
Veronika Frndová
Valéria Sivuličová
Mária Šumerajová
Monika Vaľková
Marta Antošová
Beáta Kuracinová
MUDr. Branislav Brežný

Revízna komisia SZSM:
Peter Zeman
Ing. Ján Putera
Marta Sedláková

Čestný prezident SZSM:
Prof. MUDr. Pavel Traubner PhD.

Čestný člen SZSM:
MUDr. Ľubica Procházková CSc.
MUDr. Branislav Brežný
Zuzana Špačinská