Všeobecné informácie

Výška členského príspevku je rovnaká pre SM-kára a aj pre neSM-kára.

Podľa stanov SZSM dlhoroční členovia platia členský príspevok, časopis Nádej najneskôr do 1. marca 2019.

Variabilné symboly

  variabilný symbol suma
Členský príspevok do SZSM 101 4 €
Predplatné časopisu Nádej 106 4 €

Ak máte záujem platiť napr. členský príspevok aj časopis Nádej, tak napíšte sumu 8 € a použite variabilný symbol (VS) 101106.

Spôsob úhrady

Všetky platby môžete uhradiť prevodným príkazom v banke alebo poštovou poukážkou.

Číslo účtu: SK9609000000000280039603 (Slov. sporiteľňa)

Prosíme! Nových členov alebo odberateľov časopisov, aby do správy pre prijímateľa čitateľne vpísali svoje meno a adresu bydliska (ulica, č. domu, mesto, PSČ).

Ak platíte za viac osôb, v správe pre prijímateľa uveďte ich adresu, meno a priezvisko.

Členský príspevok, v zmysle Stanov SZSM, nie je možné uhrádzať spätne za predchádzajúce roky. V prípade, ak obdržíme takúto platbu, budeme ju považovať za dobrovoľný príspevok.

Časopis Nádej od č. 2/2019 dostane len ten, kto si príspevok uhradí v stanovenom termíne, t.j. do 1.3.2019.

Opätovne upozorňujeme!

Pokiaľ pri úhrade nebude uvedený variabilný symbol - účel platby, nevieme platbu zaradiť a bude akceptovaná ako dobrovoľný príspevok.

Prihláška

Dostupné súbory:
doc Prihláška člena často sťahovaný
(4 hlasov)

Prihláška pre záujemcov o členstvo v SZSM. Táto prihláška je aj pre člena SZSM, ktorému nebola diagnostikovaná diagnóza SM.

Členský príspevok je 4 € / rok. Podrobnejšie informácie o

...
Dátumpiatok, 07. jún 2013, 19:57 Jazyk  Slovensky Veľkosť 151 KB Stiahnúť 2 113 Stiahnuť

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.