Všeobecné informácie

Výška členského príspevku je rovnaká pre SM-kára a aj pre neSM-kára.

Podľa stanov SZSM dlhoroční členovia platia členský príspevok do 1. marca 2021. Noví členovia a odberatelia časopisu Nádej v priebehu roka.

Variabilné symboly

 Pozor! Platby na rok na rok 2021 sa zmenili.

 variabilný symbolsuma
Členský príspevok do SZSM 101 5 €
Predplatné časopisu Nádej 106 5 €

Ak máte záujem platiť napr. členský príspevok aj časopis Nádej, tak napíšte sumu 10 € a použite variabilný symbol (VS) 101106.

Spôsob úhrady

Všetky platby môžete uhradiť prevodným príkazom v banke alebo poštovou poukážkou.

Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK96 0900 0000 0002 8003 9603

Prosíme! Členov alebo odberateľov časopisov, aby do správy pre prijímateľa čitateľne vpísali svoje meno a adresu bydliska (ulicu, č. domu, mesto a PSČ).

Opätovne upozorňujeme!

Pokiaľ pri úhrade nebude uvedený variabilný symbol - účel platby, nevieme platbu zaradiť a bude akceptovaná ako dobrovoľný príspevok.

Prihláška

Dostupné súbory:
doc Prihláška člena často sťahovaný
(4 hlasov)

Prihláška pre záujemcov o členstvo v SZSM. Táto prihláška je aj pre člena SZSM, ktorému nebola diagnostikovaná diagnóza SM.

Členský príspevok je 5 € / rok. Podrobnejšie informácie o

...
Dátumpiatok, 07. jún 2013, 19:57 Jazyk  Slovensky Veľkosť 151 KB Stiahnúť 2 220 Stiahnuť

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.