Vytlačiť
Návštevy: 717

Liečebný dom Rubín - 6 dní

Tento pobyt je zameraný na tvorivé dielne.

Liečebný dom je bezbariérový a je vhodný pre vozičkárov. Vozičkári sa MUSIA zúčastniť aj s doprovodom!

Každý záujemca o účasť na rekondičnom pobyte (RP) musí do 10. augusta 2016 zaslať na adresu SZSM vyplnenú prihlášku na RP, musí byť členom SZSM najmenej 2 za sebou nasledujúce roky a riadne si platiť členské príspevky do SZSM. Pacienti, ktorí sú členmi SZSM a boli diagnostikovaný až v roku 2015, sa môžu na RP prihlásiť. Členský príspevok do SZSM na rok 2016 musí mať zaplatený aj doprovod.

Účasť na RP je nenárokovateľná.

Prihláška

Vyplnenú prihlášku na rekondičný pobyt zašlite na kontaktnú adresu:

Vybraným účastníkom zašleme poukaz a číslo účtu na zaplatenie účastníckeho poplatku.

Dostupné súbory:
doc.png Prihláška na rekondičný pobyt často sťahovaný
(0 hlasov)

Prihláška na rekondičný pobyt Dudince v roku 2016.

Dátum 27.07.2016 21:07:31 Veľkosť 32.5 KB Stiahnúť 384 Stiahnuť