SLOVENSKÝ ZVÄZ SCLEROSIS MULTIPLEX
3. ROČNÍK ABILYMPIÁDA 2007 VRANOV N. T.
29. 6. – 2. 7. 2007

3 ročníka ABILYMPIÁDY 2007 sa z 84 prihlásených vďaka našej esemke, ale aj z rodinných dôvodov zúčastnilo 62 súťažiacich. Z 21 navrhovaných súťažných disciplín sa súťažilo v 18 súťažných disciplín.

Menný zoznam víťazov 3 ročníka ABILYMPIÁDY 2007

V zátvorke je počet súťažiacich v jednotlivých súťažných disciplínach

Aranžovanie kvetov (10)

 1. Oľga Luptáková
 2. Ing.Alena Dubinová
 3. Mária Oľhová

Maľovanie vodovými farbami na papier (3)

 1. Anna Pavlovičová
 2. Eva Hruščová
 3. Monika Slabeyová

Studená kuchyňa (13)

 1. Anna Pappová
 2. Janka Košúthová
 3. Peter Zeman

Cukrárstvo (7)

 1. Anna Špiková
 2. Anna Raniaková
 3. Marcela Nováková

Dámske krajčírstvo (2)

 1. Melánia Kantoříková
 2. Mária Kačmárová

Makrame (4)

 1. Mária Tarnovská
 2. Dagmar Foltýnová
 3. Rastislav Mistrík

Háčkovanie (9)

 1. Mária Gumanová
 2. Mária Čopáková
 3. Ivana Gažová

Vyšívanie krížikovým stehom (7)

 1. Helena Bottková
 2. Marta Jaššová
 3. Anna Bieliková

Počítačová editácia anglického jazyka (3)

 1. Martin Gašparovič
 2. Janka Košúthová
 3. Ing. Róbert Meričko

Pletenie (10)

 1. Jožka Kurtiová
 2. Bc. Marta Hudíková
 3. Melánia Borsúková

Ozdobovanie veľkonočných vajíčok (2)

 1. Jozef Hvozdík
 2. Monika Slabeyová

Vyšívanie plným stehom (7)

 1. Mgr. Juliana Ilenčíková
 2. Veronika Bencsíková
 3. Veronika Frndová

Výroba plagátu (4)

 1. Anna Pavlovičová
 2. Monika Slabeyová
 3. Bc. Marta Hudíková

Šach (5)

Zvíťazil Mgr. Peter Kudela

Sudoku (10)

Zvíťazila Ivana Gažová

Batikovanie (1)

 1. Alena Švorčíková

Výrobky zo šúpolia (1)

 1. Veronika Bencsíková

Paličkovanie (3)

 1. Ľudmila Hudáková

Záver

3 ročník ABILYMPIÁDY 2007 Vranov N. T. bola akcia SZSM. Ako koordinátorka tejto akcie si dovoľujem poďakovať, všetkým sponzorom , spoluorganizátorom, inštruktorom, porote, hosťom, ale hlavne Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili 3 ročníka ABILYMPIÁDA 2007 Vranov N. T.

Ďakujem.

Jarmila Fajnorová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.