Svetový deň SM 2009Svetový deň SM je organizovaný Medzinárodnou federáciou sklerosis multiplex (MSIF). 

Prvá celosvetovo koordinovaná iniciatíva s cieľom zviditeľniť SM bola odštartovaná 27. mája 2009 viac než 160 akciami v 51 krajinách sveta v spoločnom úsilí „pripojiť sa“ a zvýšiť tak povedomie o tejto chorobe na celom svete.

Svetový deň SM si kladie za cieľ byť dňom jednoty, sily a solidarity, kedy ľudia postihnutí sklerózou multiplex, či už doma alebo po celom svete, spoja sily, aby mali svojím pozitívnym prístupom množstvo energie v boji s SM. Cieľom je zmobilizovať a rozšíriť celosvetové hnutie SM podporou ľudí, aby hovorili o svojich skúsenostiach s SM, aby darom podporili ľudí postihnutých SM a finančne prispeli na výskum SM. Aby sa organizácie SM po celom svete spojili a aby presvedčili a povzbudili politikov konať.

Tieto aktivity budú zamerané na potreby ľudí s SM, na zvýraznenie nedostatku kapacít pri diagnostikovaní a liečbe SM v mnohých krajinách a na neodkladnú potrebu ďalšieho výskumu s cieľom pomôcť skoncovať s touto chorobou.

Iniciatíva zorganizovať Svetový deň SM sa uskutočnila v nasledujúcich krajinách:

Argentína, Austrália, Rakúsko, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Brazília, Kanada, Čína, Chorvátsko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, India, Irán, Írsko, Taliansko, Japonsko, Libanon, Luxemburg, Malajzia, Mexiko, Maroko, Holandsko, Nórsko, Pakistan, Palestínske úrady, Peru, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Južná Afrika, Španielsko, Sri Lanka, Švédsko, Švajčiarsko, Tunisko, Turecko, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Kráľovstvo, Uruguaj a USA.

Slovenský zväz sclerosis multiplex pri tejto príležitosti zorganizoval pre SM-károv seminár s názvom „Dôstojný život s SM“, aby sme mali možnosť si vypočuť najnovšie informácie v možnostiach liečby sclerosis multiplex. Z oblasti neurológie informoval Doc. MUDr. Kurča, PhD, urológie Doc. MUDr. Švihra, PhD, gynekológie doc. MUDr. Žubor, PhD, rehabilitácie MUDr. Dudíková a oblasti fyzioterapie p. Kostúr. Veľa zaujímavostí z oblasti psychológie nám povedala MUDr. Babková a z ÚPSVaR nás p. Košárek oboznámil s novým zákonom č.447/2008 Z.z. o kompenzáciách. Každý účastník mohol klásť prítomným prednášajúcim otázky, ktoré ich trápia, zaujímajú a tak získanými informáciami si môžu pomôcť a zvýšiť svoju kvalitu života a dôstojne žiť. Prevažná väčšina účastníkov bola s obsahovým zameraním seminára a priebehom veľmi spokojná.

Za možnosť usporiadať tento seminár v LD Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach chceme poďakovať Doc. MUDr. Beáte Sániovej, PhD, poslankyni NR SR za ĽS HZDS, ktorá prevzala záštitu nad podujatím a ĽS HZDS, ktorá tento seminár v plnej miere finančne podporila.

Vedenie SZSM

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.