V priestoroch Matice slovenskej v Bratislave sa 6. februára 2008 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien predsedu Matice slovenskej určených pre zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko na 7. medzinárodnej abilympiáde v Japonsku. Ide o súťaž pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí v mnohých súťažných kategóriách.

V prítomnosti pozvaných hostí a mladých ľudí z občianskych združení si ceny z rúk predsedu MS Jozefa Markuša prevzali: Martin Buzna z Trstenej na Orave v kategórii „Mládež“ a Helena Bottková z Považskej Bystrice v kategórii „Dospelí“. Martin Buzna sa na svetovom finále abilympiády v Japonsku umiestnil na štvrtom mieste v súťažnej kategórii „Fotografia“ a stal sa najúspešnejším stredoškolákom zo Slovenska. Fotografovanie je jeho budúcou profesiou a aktívne sa mu venuje už od detstva napriek zdravotnému postihu spôsobeného detskou mozgovou obrnou. Helena Bottková získala bronzovú medailu v kategórii „Vyšívanie“ a stala sa najúspešnejšou účastníčkou slovenskej reprezentácie na svetovom finále Abilympiády v Japonsku. Bola zároveň jedinou Európankou, ktorá získala medailovú pozíciu. Ani skleróza multiplex neprekazila jej dlhoročnú záľubu, ktorá prerástla v schopnosť konkurovať v tvorivosti a kreativite na medzinárodnom súťažnom fóre.

Slávnostné odovzdávanie cien sprevádzolo premietanie krátkeho filmu o Abilympiáde, hudobný doprovod matičného spevokolu Bystričan a minikoncert finalistu superstar Petra Bažíka z Oravy. Ku gratulácii oceneným sa pripojil poslanec NR SR Rafael Rafaj, tajomník Zväzu telesne postihnutej mládeže Aurel Bitter a koordinátorka abilympiád pre Slovensko Zuzana Recsková.

Odovzdaním ocenení vyjadruje Matica slovenská úctu a obdiv občanom, ktorí napriek zdravotným postihom dosahujú úspechy medzinárodných rozmerov a sú príkladom pracovitosti, vytrvalosti a vzťahu k svojej vlasti.

Kontakt:

Alena Michalová (0905/505900)

Aurel Bitter (0903/506082)


Fotografie

Hela_Bottkova.jpgcena_Matice_Slovenskej.jpg

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.