Slovenský zväz sclerosis multiplex prijal pozvanie od Nadačného fondu Impulz, ktorý pomáha pacientom s SM v Českej republike, na akciu pod názvom „24 hod. maratón s roztroušenou sklerózou (sclerosis multiplex)“. Ako nám napísala riaditeľka Nadačního fondu IMPULS ing. Aurin Nedbalová, 6. Marca 2015 o 17:00 hodine odštartuje 4. ročník maratónu v Sokolovně v Průhonicích u Prahy. Pozývame všetkých podporiť cvičencov – esemkárov, ich rodinných príslušníkov a priateľov do Piešťan 7. marca 2015 v priestoroch fitnes centra FITNESS SITY, Dopravná 19. Vstup je voľný od 13:00 do 15:00 hod. Stačí si priniesť úbor na cvičenie (jednotné tričká sú zabezpečené), tenisky, uteráčik, chuť a dobrú náladu podporiť ľudí s SM, pre ktorých sú cvičenie a pohyb veľmi dôležité.

Účasť cvičiť prisľúbilo viac ako 60 účastníkov. Esemkári z viacerých klubov SM na Slovensku, priatelia, rodinní príslušníci a zástupcovia spoločnosti Velcon spol. s.r.o.

Hlavným cieľom tejto akcie je podporiť pacientov so sclerosis multiplex, motivovať ich k aktívnemu prístupu k chorobe a upozorniť na dôležitosť pravidelného cvičenie pri ich liečbe.

Zapojiť sa do cvičenia môže každý. Pravidelný aktívny pohyb je dôležitý v živote každého, aj zdravého človeka. Cieľom tejto akcie je primárne upozorniť na to, „že kromě adekvátních léků je role pravidelného cvičení naprosto klíčová“, uviedla prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., hlavná lekárka SM Centra 1. LF UK a VFN Praha, kde nápad cvičebného maratónu vznikol.

Účastníci sa tak behom 24 hodín vystriedajú na rôznych stanovištiach – posilňovacích strojoch, rotopede, veslárskom trenažéri, chodiacich pásoch, balančnej pomôcke bossu, cvičiacich loptách a ďalších.

S nápadom usporiadať osvetovú akciu pre pacientov so sclerosis multiplex prišli pred 4. rokmi prišli sami pacienti.

Oslovili svojich lekárov, fyzioterapeutov z SM centra Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a Nadační fond IMPULS a 24 hodinový maratón s RS bol na svete. Na štvrtom ročníku sa telemostom s Českými esemkármi stretneme v Piešťanoch vo fitnes centre FITNESS SITY.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.