Medzinárodná federácia sclerosis multiplex (MSIF) dňa 27. mája 2009 vyhlásila „Svetový deň SM“ – World MS DAY (vždy na poslednú májovú stredu), ktorý má za cieľ byť dňom jednoty, sily a solidarity, kedy ľudia postihnutí sklerózou multiplex spoja sily, aby mali svojím pozitívnym prístupom množstvo energie v boji s ochorením. Cieľom je zmobilizovať a rozšíriť celosvetové hnutie SM s podporou zdravých ľudí, aby hovorili o svojich skúsenostiach s SM, aby darom podporili ľudí postihnutých SM a finančne prispeli na výskum SM. Odvtedy sa táto akcia uskutočňuje každoročne v poslednú stredu v mesiaci máj, s cieľom zvýšiť tak povedomie o tejto chorobe na celom svete. Teda aj v tomto roku Svetový deň SM pripadne na 27. mája 2015.

Nakoľko SZSM bol v roku 2004 prijatý za plnoprávneho člena Medzinárodnej federácie sclerosis multiplex (MSIF) a od roku 2002 je plnoprávnym členom Európskej platformy sclerosis multiplex (EMSP), tiež sa pripája svojimi akciami k zvýšeniu povedomia o našej diagnóze SM.

SZSM - z príležitosti Svetového dňa ľudí s SM – pripravil nasledovné:

Futbalisti z tímu FC SPARTAK TRNAVA v roku 2015 prevzali záštitu, spolu s hlavným odborníkom pri MZ pre neurológiu prof. MUDr. Petrom Turčánim, nad naším Dňom slnečníc. Venujú nám tiež klip - s cieľom podporiť ľudí s diagnózou SM – a v nedeľu 17. mája 2015 o 19:00 hod na štadióne v Zlatých Moravciach nám = esemkárom, venujú futbalový zápas.

Pozývame všetkých do Zlatých Moraviec podporiť ich športové snaženie.

 

Martin, sobota 23. mája 2015 so začiatkom o 11:00 hod – SZSM organizuje v spolupráci s OS SR „Deň otvorených dverí pre SM-károv na Prápore výcviku PS OS SR v Martine“.

Tento deň pripravili vojaci, a srdečne pozvaní naň sú nielen všetci tí, ktorí trpia ochorením skleróza multiplex, ale aj ich rodinní príslušníci, známi, kamaráti... skrátka všetci, ktorí nás chcú podporiť a prežiť spolu s nami tento - veríme, že príjemne strávený čas. Veď nie každý deň máme možnosť vidieť prácu vojenských profesionálov.

SZSM a Kluby SM po celom Slovensku organizujú 27. mája 2015 „DEŇ SLNEČNÍC“ - verejnú zbierku, a to rozdávaním brožúr a informačných materiálov o skleróze multiplex, a okoloidúcich budú ozdobovať malými slnečnicami, ktoré sa v roku 2002 stali symbolom SZSM - členov SZSM - a dnes sú už symbolom všetkých ľudí so sclerosis multiplex na Slovensku. Práve slnečnica v sebe ukrýva hneď niekoľko symbolov typických pre ľudí so sclerosis multiplex a náš zväz: užitočné jadierka slnečnice predstavujú jednotlivcov, pretože každý je jedinečný vo svojom boji so zákernou chorobou, lístky slnečníc pripomínajú zoskupenia v kluboch a celý kvet znázorňuje Slovenský zväz sclerosis multiplex, teda všetkých členov zväzu spoločne. Stonka je zdravá populácia, o ktorú sa potrebujú ľudia s SM oprieť a listy na stonkách znázorňujú podávané pomocné ruky. Zatvorené, sklopené hlávky nočných slnečníc znamenajú problémy prichádzajúce s SM. Každé ráno otáča slnečnica hlávku za slnkom, ide v ústrety novej nádeji, tak ako pacienti s vážnou diagnózou SM. Aby slnečnica mala veľa užitočných semienok potrebuje kvalitnú pôdu a dobrú starostlivosť. Aby narástla pekná vysoká musí byť jej stonka pevná, musí byť jej oporou. Tak aj ľudia so sclerosis multiplex potrebujú oporu - potrebujú VÁS! Aby mohli kráčať životom ako otvorená slnečnica, ktorá stojí na pevnej vysokej stonke obsypanej množstvom listov, ktoré jej poskytujú dostatočnú oporu, aby sa nezlomila, keď zafúka vietor. Staňte sa aj Vy našimi listami!!!

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.