V dňoch 3. až 6. júla 2015 na Zemplínskej Šírave – hotel Chemes sa s úspechom a finančnou podporou Ministerstva kultúry SR uskutočnil 11. ročník Abilympiády SZSM 2015 a 4. ročník Medzinárodnej abilympiády SM, ktorú pre ľudí s diagnózou sclerosis multiplex a ich doprovody pripravil Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM). Koordinátorkou akcie bola prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová, ktorá so svojím tímom organizátorov a dobrovoľníkov na vysokej úrovni pripravila súťažnú prehliadku pracovných schopností a zručností ľudí s diagnózou sclerosis multiplex (SM). 77 esemkárov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska a Maďarska súťažilo v 21 súťažných disciplínach.

Tohtoročná abilympiáda bola výnimočná aj tým, že v sobotu ráno, na jej otvorení, bol po prvýkrát prítomný aj minister zdravotníctva SR MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA. V krátkom príhovore pozdravil prítomných, vyzdvihol dôležitosť takýchto spoločných stretnutí ľudí s rovnakou diagnózou, ocenil snahu organizátorov a súťažiacim poprial veľa úspechov. Nasledovalo spoločné fotografovanie a neformálne stretnutie úzkeho vedenia SZSM s pánom ministrom. Hovorili spolu o dostupnosti liečby pre pacientov s dg. SM, o akciách jednotlivých OZ pre esemkárov a pod. Potešujúcou bola informácia p. ministra o pripravovanej zmene nároku na kúpeľňu liečbu z dvojročného intervalu na jedenkrát za rok. V tejto súvislosti prezidentka SZSM upozornila na problém, že zdravotné poisťovne zamietajú kúpeľnú liečbu pacientom s SM z dôvodu inkontinencie. Pán minister o tomto probléme nevedel a prisľúbil, že sa na vec pozrie bližšie. Potom si prezrel výrobky členov jednotlivých klubov, bol sa pozrieť, ako esemkári súťažia poďakoval za prijatie a rozlúčil sa.

 

Program akcie sa začal v piatok podvečer registráciou účastníkov a ubytovaním. Po večeri pokračoval úvodným spoločným stretnutím s inštrukciami a prezentáciou sponzorských firiem a spoločností: VELCON, ARES, SPIG, B/BRAUN, kúpele Dudince a OZ Svet mobility.

V sobotu po raňajkách nasledovalo slávnostné otvorenie abilympiády, ktoré prednesom básne Andreja Sládkoviča "Marína" zahájila, a abilympijskou prísahou ukončila p. Anna Remencová – členka klubu SM Považská Bystrica. Okrem ministra zdravotníctva a prezidentky SZSM prítomných pozdravil majiteľ hotela Chemes p. Kudroč a zástupcovia súťažiacich zo zahraničia: za ČR p. Naďa Nováková, Poľsko p. Edward Mórawski, Maďarskú republiku p. Marianna Hercegné Sabó. Prvý súťažný deň ukončil večerný program: vystúpenie gospelovej skupiny AGATANGEL, losovanie tomboly a krst knižky „Keď slová vzlietnu“ esemkárky Mary Lizákovej spojený s autogramiádou. Vydanie zbierky básní finančne podporil SZSM. Záver dňa ukončila diskotéka s piesňami do tanca i na počúvanie.

V nedeľu po celý deň, pokračovala druhá vlna súťaží, dominovali najmä „Aranžovanie kvetov“, „Studená kuchyňa“ a „Cukrárstvo“!

Večer bolo pripravené slávnostné vyhodnotenie a ukončenie 11. ročníka Abilympiády SZSM 2015 a 4. ročníka Medzinárodnej abilympiády SM. Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Parobci z Dvorianok striedalo vyhlásenie víťazov jednotlivých súťažných disciplín, ktorí boli odmenení diplomom a praktickou vecnou cenou. Slávnostná nálada pokračovala „recepciou“ (vlastnoručne naaranžované studené misy a s fantáziou vyzdobené sladké torty), tanečnou zábavou s hudobnou skupinou Bikaver a dobrou náladou až cez polnoc.

Účastníkmi mimoriadne pozitívne hodnotená akcia končila v pondelok raňajkami, lúčením a odchodom domov.

Beáta Kuracinová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.