Poďakovanie patrí všetkým – partnerom podujatia, prednášateľom, aj účastníkom

Prvé celoslovenské stretnutie „esemkárov“ , ich rodín, priateľov a sympatizantov s výstižným názvom ,,Spolu môžeme viac...“, ktoré sa uskutočnilo 12. mája v Bešeňovej bolo nabité pozitívnou energiou a príjemným počasím. Podujatie sa konalo v rámci celosvetovej iniciatívy Deň slnečníc a prilákalo vyše dvesto účastníkov. Zastúpené boli všetky vekové kategórie – od 85-ročného najstaršieho účastníka až po 6-mesačnú najmladšiu účastníčku.

Roztrúsená skleróza je veľmi vážna diagnóza, ktorá môže zasiahnuť do života kohokoľvek. Preto čím viac sa o nej bude hovoriť, tým väčšie sú šance na vysporiadanie sa s ňou. Pre prijatie choroby v rodine je potrebná otvorená komunikácia a práve z nej majú obavy nielen pacienti, ale aj ich príbuzní, či blízki. Prednášky odborníkov z oblasti neurológie, psychológie, srdcovo-cievnych chorôb, či výživových špecialistov priniesli informácie a odpovede na často aj nevyslovené otázky. Účastníci prvého celoslovenského stretnutia ,,Spolu môžeme viac...“ sa dozvedeli zaujímavosti o nových možnostiach liečby, vďaka ktorým je priebeh ochorenia SM miernejší, čo znamená ,že ochorenie máva menej atakov, sú zriedkavejšie, a mnohé nebývajú také ťažké.

Ako pri liečbe mnohých chronických ochorení, aj pri skleróze multiplex zohráva psychika dôležitú úlohu. Depresia a úzkosť sa vyskytujú často spolu a veľmi výrazne, negatívne ovplyvňujú celkový stav pacienta a jeho spoluprácu pri liečbe. Aj táto téma bola súčasťou prednáškovej časti. Účastníci sa dozvedeli ako zvládať psychicky náročné situácie a oboznámili sa aj s praktickými radami ako si udržať dobré vzťahy v rodine ale aj v okolí.

Okrem psychiky k plnohodnotnému životu i napriek chorobe prispieva aj udržiavanie fyzickej kondície. Cvičenie je dôležitou základnou súčasťou liečby SM. Okrem toho, že zväčšuje aeróbnu kapacitu organizmu, svalovú silu, zvyšuje pohyblivosť, znižuje únavu a zlepšuje kvalitu života. Pohyb pozitívne vplýva na fyzickú aj psychickú kondíciu. Je potvrdené, že zvyšuje prísun kyslíka do buniek a chráni ich pred zápalom. Obzvlášť pri SM cvičenie zlepšuje koordináciu ,rovnováhu a znižuje svalovú stuhnutosť. Organizátori preto pripravili pre účastníkov prvého celoslovenského stretnutia ,,Spolu môžeme... „aj špeciálne cvičenie a ukážky jógy, ktoré si vyskúšali desiatky účastníkov, medzi nimi aj takí, čo sa k cielenej fyzickej aktivite odhodlali po prvý krát.

Ako hodnotí podujatie organizátorka prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová?

,, Dôležité pre nás je, ako sa cítili tí, ktorí prišli. Účastníci, s ktorými sme sa rozprávali, boli spokojní. Ocenili najmä pestrosť podujatia, že na jednom mieste dostali veľa informácií ohľadom liečby, vyrovnania sa s diagnózou, že sa mohli porozprávať aj samotní pacienti medzi sebou, vymeniť si skúsenosti o živote s diagnózou SM a popri tom si aj zacvičiť, zabaviť sa. Ako sa vraví, spojiť príjemné s užitočným. Podujatie splnilo očakávania.

Chcem poďakovať všetkým partnerom, prednášateľom, ale aj účastníkom. Spokojnosť a úspešný priebeh prvého ročníka nás motivujú k tomu, že o rok ho určite zorganizujeme opäť.“

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.