Cvik 1

Cvik 1

Základná poloha v leže na chrbte. Ruky sú vystreté, uchopte pás, zdvihnite ruky nad podložku asi 20 cm.

 1. s nádychom roztiahnite ruky a chvíľu vydržte.
 2. s výdychom sa vrátite do východiskovej polohy.

Cvik 2

Cvik 2

Základná poloha v leže na chrbte. Uchopte pás, ruky predpažte.

 1. s nádychom roztiahnite ruky a chvíľu vydržte.
 2. s výdychom sa vrátite do východiskovej polohy.

Cvik 3

Cvik 3

Základná poloha v leže na chrbte. Uchopte pás a vzpažte.

 1. s nádychom roztiahnite ruky a chvíľu vydržte.
 2. s výdychom sa vrátite do východiskovej polohy.

Cvik 4

Cvik 4

Základná poloha v leže na chrbte. Pravú ruku pokrčte v lakti a uchopte pás, pravá ruka ostáva fixovaná na pravej strane.

 1. druhou rukou uchopte voľný koniec pása a s nádychom oblúkovitým pohybom upažte.
 2. s výdychom sa vrátite do východiskovej polohy. Opakujte aj s druhou rukou niekoľko krát.

Cvik 5

Cvik 5

Základná poloha v leže na chrbte. Uchopte pás a predpažte.

 1. s nádychom jednu ruku vzpažíte, druhá ide ku stehnu a chvíľu vydržte.
 2. s výdychom vymeníte ruky.

Cvik 6

Cvik 6

Základná poloha v leže na chrbte. Uchopte pás tak, aby vám prechádzal pod plôškami nôh.

 1. s nádychom dvíhajte nohy nad podložku, do výšky ako môžete.
 2. s výdychom sa vrátite do východiskovej polohy.

Cvik 7

Cvik 7

Základná poloha v leže na chrbte. Uchopte pás ako pri predošlom cviku.

 1. s nádychom pritiahnite k sebe nohy pokrčené v kolenách.
 2. s výdychom ich opäť vystrite.

Cvik 8

Cvik 8

Základná poloha v leže na chrbte. Uchopte pás ako pri predošlom cviku.

 1. s nádychom roztiahnite nohy čo najviac ako môžete.
 2. s výdychom sa vrátite do východiskovej polohy.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.