Cvik 1

Cvik 1

Základné postavenie: stojíte s mierne rozkročenými nohami,

 1. pravou nohou sa postavte na gumený pás, ktorý držíte v oboch rukách., ľavá noha je vzadu. Nohy sú mierne pokrčené. S nádychom pravá ruka ide dopredu a ľavá dozadu,
 2. s výdychom sa poloha rúk vystrieda. Rukami robíte pohyby ako pri lyžovaní na bežkách. Cvik vystriedate aj s výdychom sa vráťte do východiskovej polohy.

Cvik 2

Cvik 2

Základné postavenie: stoj s mierne rozkročenými nohami, ľahký predklon:

 1. ruky sú zvesené, uchopte pás pred sebou zložený na polovičku, s nádychom roztiahnite ruky pred sebou akoby ste držali pádlo.
 2. s výdychom pravú ruku ťahajte dozadu akoby ste veslovali a znova sa vrátite do východiskovej polohy, pokračuje alternatívne ľavou rukou. Pohyb rúk napodobňuje pádlovanie pri kajaku.

Cvik 3

Cvik 3

Základné postavenie: stoj s mierne rozkročenými nohami,

 1. v predpažených rukách držíte gumený pás a s nádychom ide pravá ruka hore a ľavá dole ako pri plávaní kraula,
 2. s výdychom ruky vystriedajte.

Cvik 4

Cvik 4

Základné postavenie: stoj s mierne rozkročenými nohami

 1. stojíte na páse, pás chytíte pokrčenými rukami v lakťoch a s nádychom pomaly unožte pravou nohou.
 2. s výdychom sa vrátite do východzej polohy. Opakujte aj s druhou nohou.

Cvik 5

Cvik 5

Základné postavenie: stoj s mierne rozkročenými nohami,

 1. stojíte na páse pravou nohou a oba konce pásu držíte v pravej ruke., vo výške pásu. Pre lepšiu stabilitu oprite sa o stenu. S nádychom unožíte pravou
 2. s výdychom sa vrátite do východzej polohy. Cvik robte aj s druhou nohou.

Cvik 6

Cvik 6

Základné postavenie ako pri cviku 5.

 1. s nádychom prednožujte,
 2. s výdychom pravú nohu zanožte. Cvik opakujte aj s druhou nohou.

Cvik 7

Cvik 7

Preložený pás chytíme pravou rukou vo výške ramena

 1. s nádychom ho ťaháme ľavou rukou hore,
 2. s výdychom sa vrátime do východiskovej polohy. Opakujte cvik aj na druhej strane.

Cvik 8

Cvik 8

Na záver sa vydýchajte: preložený pás uchopte oboma rukami pred telom,

 1. s nádychom pomaly vzpažte, zároveň rukami napínajte pás do strán,
 2. s výdychom sa pomaly vrátite do východiskovej polohy. Opakujte pomaly 10x.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.