Chrbtica ako hlavná opora hlavy, nepodopiera hlavu tesne pod jej ťažiskom, ale kúsok vzadu, takže šijové svaly musia byť stále v akcii, inak by šija klesla na prsia. Inou príčinou napätia šijových svalov je zlý psychický stav človeka. Nielen bezprostredný stres, ale dokonca aj spomienka na nepríjemnú situáciu vyvoláva zvýšené napätie v šiji. Trvalé napätie v šiji nesie so sebou množstvo rôznych nepríjemných prejavov, ako sú bolesti hlavy, únava, podráždenosť a podobne. Preto uvoľnenie týchto svalov a oblasti krčnej chrbtice, prináša človeku úľavu. Skúste sa naučiť niekoľko z týchto cvikov a cvičte ich každý deň.


Cvik 1

Cvik 1

Základné postavenie sed na pätách, trup je vzpriamený. Uvoľníme sa, zavrieme oči, sústredíme sa na krčnú chrbticu.

 1. v nádychu vyťahujeme hlavu hore, ramená sťahujeme dole.
 2. vo výdychu hlavu aj ramená uvoľníme.

Cvik 2

Cvik 2

Základné postavenie sed na pätách, trup je vzpriamený

 1. v nádychu hlavu ťaháme hore
 2. vo výdychu ju spúšťame striedavo dopredu a dozadu.

Cvik 3

Cvik 3

Základné postavenie sed na pätách.

 1. nádychom vystrieme chrbticu a vzpažíme, pretiahnite sa nahor, stiahnite panvové svalstvo,
 2. s výdychom, bočným oblúkom položíme ruky na stehná.

Cvik 4

Cvik 4

Základné postavenie sed na pätách, trup vzpriamený. Predstavíme si, že máme pred sebou vodorovný kruh, po ktorom budeme jazdiť bradou. Tvár je v zvislej polohe.

 1. počas nádychu sa brada pohybuje po vzdialenej časti kruhu,
 2. počas výdychu sa pohybuje pri prsiach.

Cvik 5

Cvik 5

Základné postavenie sed, môže byť sed na pätách.

 1. počas nádychu natiahnite krk dopredu, hlavu udržujte stále v zvislej polohe. Naťahujte krk dopredu pomaly.
 2. s výdychom vráťte hlavu do východiskovej polohy.

Cvik 6

Cvik 6

Základné postavenie sed.

 1. podobne ako U pri predošlom cviku, ale naopak: hlavu ťaháme dozadu, počas nádychu na tri etapy.
 2. s výdychom vrátime hlavu do východiskovej polohy.

Cvik 7

Cvik 7

Základný postoj sed na pätách.

 1. s nádychom ohnite horné stavce krku, potom pomaly zohýnajte krčnú chrbticu nižšie, pomaly, akoby ste si chceli položiť ucho na plece. Sklonenú hlavu tlačte mierne späť pred trup.
 2. narovnajte hlavu a ľahkými pohybmi si uvoľnite krčnú chrbtice.

Cvik 8

Cvik 8

Základný postoj sed na pätách,

 1. vzpriamenú hlavu otočte vpravo, aj oči dole vytočte tým smerom, akoby ste sa chceli pozrieť čím ďalej za seba.
 2. vráťte hlavu do východiskovej polohy.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.