Nervová sústava človeka je najzložitejší živý systém na Zemi. Psychika úzko súvisí s napätím svalstva a aj s celkovým držaním postavy. Každá činnosť, ktorú človek realizuje, najmä pohybová je veľmi úzko spätá s citovými postojmi.


Cvik 1

Cvik 1

Základná poloha: ľah na chrbte.

 1. S nádychom predpažíme a vyťahujeme sa za oboma rukami.
 2. S výdychom ruky uložíme vedľa tela.

Cvik 2

Cvik 2

Základná poloha: ľah na chrbte.

 1. S nádychom robíme úklon doprava.
 2. S výdychom sa vrátime do východiskovej polohy. Opakujeme aj na druhú stranu.

Cvik 3

Cvik 3

Základná poloha: ľah na O chrbte, upažíme.

 1. S nádychom sa dlaňou pravej ruky dotkneme ľavej dlane. Vytáčame trup, ale panvu nedvíhame.
 2. S výdychom znova upažíme. Opakujeme aj na druhú stranu.

Cvik 4

Cvik 4

Základná poloha: ľah na chrbte.

 1. S nádychom si uchopíme pravé koleno, pritiahneme ho ku brade.
 2. S výdychom sa vrátime do východiskovej polohy.

Cvik 5

Cvik 5

Základná poloha ľah na chrbte.

 1. S nádychom uchopíme obidve kolená, pritiahneme ich ku brade, urobíme klbko.
 2. S výdychom vystrieme nohy a pomaly ich položíme.

Cvik 6

Cvik 6

Základná poloha ľah na O chrbte. Kolená sú pokrčené, ruky si dáme pod hlavu.

 1. S nádychom dvíhame hore zadok a lopatky.
 2. S výdychom položíme trup na podložku.

Cvik 7

Cvik 7

Základná poloha ľah na chrbte, nohy sú pokrčené, ruky vedľa tela.

 1. S nádychom sa obidvomi rukami dotýkame kolien s výdržou niekoľko sekúnd.

Cvik 8

Cvik 8

Základná poloha ľah na chrbte, kolená sú pokrčené.

 1. S nádychom bicyklujeme.
 2. S výdychom pomaly položíme nohy k zemi. Všetky cviky opakujeme niekoľko krát.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.