Na lepšie prekrvenie dolných končatín, zabezpečenie aj správneho toku lymfy, je dôležité udržiavať si svaly v dobrej kondícii. Precvičte si denne týchto niekoľko cvikov.


Cvičenie v polo sede I

Cvik 1

Oprite sa o predlaktia, dolné končatiny sú natiahnuté. S nádychom pritiahnite špičky obidvoch nôh hore a pritláčajte kolená silno k podložke. Pohľadom sledujte, ako sa napína váš stehenný sval. S výdychom pomaly uvoľňujte. Môžete napínať svaly aj striedavo, raz koleno pretlačené, raz voľné.


Cvičenie v polo sede II

Cvik 2

Cvičenie v nártoch robte iba špičkami nôh. S nádychom špičky striedavo napínajte a priťahujte, potom vytláčajte dovnútra a von, potom spojte všetky pohyby do plynulého krúžku. Snažte sa pevne pritlačiť kolená a pri všetkých pohyboch nártov udržať obe dolné končatiny v strednej polohe.


Cvičenie v polo sede III

Cvik 3

Zdvihnite jednu dolnú končatinu, pätu položte na nárt druhej nohy. S nádychom ju pomaly posunujte po predkolení hore ku kolenu alebo ešte vyššie. Snažte sa udržať pätu stále v jednej rovine a rovnakou cestou ju s výdychom vrátiť späť. Potom nohy vystriedajte.


Cvičenie v polo sede IV

Cvik 4

S nádychom zdvihnite jednu dolnú končatinu a plynulým pohybom-ťahom ju zdvihnite, pretiahnite a s výdychom položte späť na podložku. Výdych. Obidve dolné končatiny striedame. Pohyb je pomalý, silový, dbáme ako na presné položenie nohy, tak aj na úplné pretiahnutie kolena pri návrate.


Cvičenie vo vode

Akýkoľvek pohyb vo vode robíte, je veľmi prospešný. Stačí len prechádzať sa, ľahko sa ponárať (nie úplne pod vodu), plieskať rukami o vodu. Skúste tiež niekoľko cvikov.


V stoji vo vode I

Cvik 5

Dajte si ruky vbok a vykročte jednou nohou vpred. Rytmicky zdvíhajte pätu pravej nohy s miernym úderom päty o zem, potom pätu ľavej nohy. Opakujte s výpadom vpred druhej nohy.


V stoji vo vode II

Cvik 6

Stoj spojný, ruky uložte vbok. Vytiahnite sa do výponu, došliapnite na päty, pohupujte sa takto vo výpone.


V stoji vo vode III

Cvik 7

Prednožiť pravou nohou, uvoľnený pád celej dolnej končatiny do vody. Opakovať druhou nohou.


V stoji vo vode IV

Cvik 8

Stoj spojný, ruky uložte vbok. Unožte pravú nohu s postavením na pätu a späť, to isté druhou nohou. Skúste tento cvik opakovať pri poskokoch vo vode.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.