Cvik 1

Cvik 1

Ruky spojíme pred hrudníkom dlaňami proti sebe, medzi dlane si dáme loptu, pri nádychu loptu stláčame a pri výdychu uvoľňujeme, loptu stále držíme v dlaniach, lakte sa snažíme udržať vo vodorovnej polohe, opakujeme 6-krát.


Cvik 2

Cvik 2

Loptu držíme s vystretými rukami pred sebou, s nádychom zdvíhame vystreté ruky do vzpaženia a s výdychom vystreté ruky spustíme späť do základnej polohy, opakujeme 6-krát.


Cvik 3

Cvik 3

Loptudržíme opäť pred sebou, vystreté ruky vytáčame tak, že pravá dlaň je otočená smerom dole, ľavá dlaň smerom hore a otáčame opačne, opakujeme 6-krát.


Cvik 4

Cvik 4

Podávame si loptu poza chrbát, najprv doprava 3-krát, potom doľava 3-krát.


Cvik 5

Cvik 5

Loptu si položíme za chrbát medzi lopatky a operadlo, s nádychom zatláčame chrbát a ramená dozadu a s výdychom uvoľňujeme, opakujeme 6-krát


Cvik 6

Cvik 6

Loptu si dáme medzi kolená, pri nádychu loptu stláčame, pri výdychu uvoľňujeme, opakujeme 6-krát.


Cvik 7

Cvik 7

Loptu si dáme pod stehno, s nádychom vystierame nohu v kolene a s výdychom spúšťame nohu dolu, opakujeme 6-krát jednou a potom druhou nohou.


Cvik 8

Cvik 8

Loptu si dáme pod chodidlo, s nádychom zatláčame loptu do podložky a s výdychom uvoľňujeme, opakujeme 6-krát jednou a potom druhou nohou.


Pri niektorých cvikoch sa snažte loptu zároveň stláčať, čím znásobíte účinok cvikov. Lopta má ďalšie využitie i počas dňa, napríklad: ak si pri sedení položíte loptu za chrbát medzi lopatky a operadlo, dosiahnete vzpriamený sed, najmä ak sedíte dlho vo vozíku. Ďalej si môžete kedykoľvek cvičiť prsty stláčaním lopty, pričom loptu nahustíte podľa sily v prstoch. Pri problémoch s hemoroidmi môžete sedávať na mierne nahustenej lopte. Na uvedené cvičenia je vhodná lopta Soft-Gym. Má protišmykový dezén, priemer 20 cm, dá sa jednoducho nahustiť podľa potreby cvičiaceho a jej využitie je mnohostranné. Ak sa vám loptu nepodarí kúpiť, môžete si ju objednať na adrese zväzu.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.