Listovaním v rôznych časopisoch nám neraz padnú do oka reklamy na vitamíny, vitamínové doplnky stravy, či priam celé články o význame vitamínov pre zdravie človeka a o potrebnosti užívania vitamínov vo forme farmaceutických výrobkov na zachovanie vitality a dlhovekosti každého z nás. Každodenne sme vystavení agresívnej reklame zo strany firiem vyrábajúcich tieto prípravky v novinách, počúvame to v reláciách o zdravej výžive v rozhlase alebo v televízií, často počúvneme rady svojich známych. Sme presviedčaní z každej strany, že vitamíny nám nemôžu škodiť!

Vo februári tohto roka sa objavil v časopise Journal of the American Medical Association článok dánskych expertov na výživu. V ňom bola uverejnená informácia, ktorá ukazuje, že známe antioxidanty - betakarotén a vitamín A a E sú povestným Dr Jekkylom a Mr. Hydom „ v jednom obale “. Článok analyzuje 68 klinických štúdií s 232 606 pacientmi, skúmal sa vplyv antioxidantov na ľudské zdravie. Tieto výskumy sa uskutočnili vo viacerých krajinách po celom Svete. Táto analýza ukázala, že antioxidanty zvyšujú celkovú úmrtnosť /mortalitu/ bez ohľadu na príčinu smrti! Betakarotén zvyšuje riziko úmrtnosti o 7%, niektoré práce dokonca poukazujú na fakt, že sa betakarotén správa ako kokarcinogén, teda podporuje rast nádorových buniek. Vitamín A zvýši riziko úmrtnosti o 16% a vitamín E o 4%. Obzvlášť zaujímavé je to, že zvýšenie rizika mortality v dôsledku pravidelného príjmu vitamínov E v liekovej forme nezávisí od dávky! V tejto predloženej analýze sa nepodarilo dokázať škodlivý vplyv vitamínu C a selénu, avšak tento fakt núti robiť ďalšie štúdie zamerané týmto smerom, hovoria dánski vedci.

V USA a vo vyspelej Európe pravidelne užívajú vitamíny veľké skupiny obyvateľov, odhaduje sa až úroveň 20% z celkovej populácie, čo je asi 160 miliónov obyvateľov, takže prípadný dopad na verejné zdravie môže byť rozsiahly. Užívanie syntetických vitamínov je nekontrolované a nekontrolovateľné, aj čo do množstva druhov vitamínov, aj čo do škály preparátov. Často sa stáva, že človek užíva minerálové prípravky obohatené vitamínmi a súčasne aj vitamíny obohatené minerálmi. Antioxidanty, najmä vitamíny A, D a E, sú súčasťou „obohatených“ potravín. Slúžia totiž na predĺženie doby použitia potravinárskeho výrobku. Potom dochádza v ľudskom tele dokonca k mnohonásobnému prekročeniu odporúčaných denných dávok! A to niekedy odobrené alebo dokonca ordinované lekárom! Tieto prípravky sú pritom voľne dostupné pre pacientov v lekárňach. V niektorých krajinách Sveta sa predávajú aj v drogériách, v predajniach s potravinami, vo veľkoobchodoch či na benzínových pumpách. V posledne menovaných prípadoch sú tieto preparáty skladované v nevhodných podmienkach, kde sa môžu znehodnotiť alebo zmeniť svoju biologickú účinnosť. Syntetické vitamíny a antioxidanty nepodliehajú pri vývoji a vo výrobe prísnym skúškam tak ako lieky, pretože sa nevyžadujú testy na toxicitu – jedovatosť – preparátu.

Treba si uvedomiť jednu závažnú vec, na ktorú som už poukázal. Táto analýza sa uskutočnila vo vyspelej časti civilizácie, kde je zabezpečená dobrá výživa obyvateľstva, ľudia tu netrpia rôznymi výživovými deficitmi. Skôr sú tu problémy s množstvom, energetickou hodnotou a pestrosťou stravy s prihliadnutím k „balkánskemu“ spôsobu výživy, ktorý sa považuje za jeden z najzdravších: teda množstvu čerstvej zeleniny, ovocia a olivového oleja, ktorý sa tu používa. Zistilo sa, že prírodné vitamíny obsiahnuté v zelenine a ovocí, nemajú nepriaznivý vplyv na človeka, aj keď sa do organizmu dostávajú vo zvýšenej miere.

V tomto kontexte si treba pripomenúť slová istého talianskeho odborníka na zdravú výživu: „ Nie je dobré, ak je v tele veľa voľných radikálov, ale zle je aj vtedy, ak chýbajú“ . Ide teda o povestné váhy, ktoré musia byť v rovnováhe, aby nevzniklo žiadne závažné ochorenie. U geriatrických pacientov, starších ľudí, ale aj u pacientov s SM sa vitamíny a minerálne látky naďalej bežne odporúčajú, pretože dokázateľne zlepšujú pokles poznávacích schopnosti mozgu a zlepšujú priebeh chronických ochorení. Preto je veľmi dôležité, aby sa nielen pacienti trpiaci na rôzne ochorenia, ale aj ostatní ľudia radili so svojim lekárom o užívaní nielen liekov ale aj takých „neškodných “ prípravkov, ako sú vitamíny. V medicíne totiž platí, že nič neplatí absolútne!

Anna Remencová, Považská Bystrica

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.